Livsstilssjukdomar
December 15, 2013

LivsstilssjukdomarBiverkningar av tobaksrökning
Rökning är den främsta enskilda faktorn som ökar risken för livsstilssjukdomar. Den ökade risken för livsstilssjukdomar är nästan lika stor oavsett om du röker mycket eller lite, och om du röker cigaretter, pipa eller annat. Tobak innehåller flera ämnen som är kända för att vara cancerframkallande, och risken för lungcancer är kraftigt förhöjd hos rökare. 90 % av dem som får lungcancer är rökare. Dessutom finns det en stor risk för att utveckla KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom, eller ”COPD” ), liksom andra cancerformer.

Några av de ämnen som finns i tobaksrök konkurrerar med syret i luften om plats i de röda blodkropparna. Resultatet är alltså att mindre syre förs runt i kroppen, och det ökar dramatiskt risken för skador på exempelvis hjärtat.

Genom att sluta röka med hjälp av e-cigaretter med nikotin, kommer man gradvis att förändra sin riskprofil tills den motsvarar en icke-rökares. Det råder ingen tvekan om vikten av att sluta röka, och här är e-cigaretter ett utmärkt exempel på hur man på enklaste och snabbaste sätt kan sluta röka helt.

Fördelar med att sluta röka
Det finns många goda skäl för att sluta röka. Många svenskar vet att det är ohälsosamt att röka, men vet inte riktigt vad det egentligen innebär. Först och främst bör du tänka på hur mycket pengar du kan spara genom att sluta röka och byta till exempelvis e-cigaretter. Det kommer säkert som en överraskning att sluta röka kan innebära en extra semester per år, nya kläder för barnen eller mer livsnjutning.
Det är dock inte den ekonomiska vinningen som borde vara det största skälet till att sluta. Rökning har många negativa bieffekter och redan under ditt första rökfria år, kan du märka av följande effekter:

• Normaliserat blodtryck
• Förbättrad hälsa
• Bättre hy
• Mindre hosta
• Bättre sömn
• Högre fertilitet
De värsta biverkningarna av tobaksrök och rökning är cancer och blodproppar. Det kan inte bara skada ditt dagliga liv, utan medföra långt värre konsekvenser. Även inom dessa områden, kan du redan efter några få år minska risken betydligt. E-cigaretter är den mest effektiva rökavvänjningsprodukten tillgänglig på marknaden, vilket flera studier också bekräftar. Det rekommenderas av samma anledning även att påbörja ens rökavvänjning med e-cigaretter och elektronisk rökning.