Den största nackdelen för många rökare utgörs av kostnaden; lösningen kan nu vara att köpa e-cigaretter online
March 3, 2014

03032014-32Den största nackdelen för många rökare utgörs av kostnaden; lösningen kan nu vara att köpa e-cigaretter online!

Om du är rökare är du säkert medveten om att rökning både är en ohälsosam och dyr vana. Det finns mer press på rökare att sluta eller begränsa deras vana på offentliga platser än någonsin, med införandet av många folkhälsokampanjer och offentliga rökförbud. Dessa insatser är alla inriktade på att minska antalet rökare; men rökning är ett personligt val och har man väl accepterat riskerna, kan alla hälsokampanjer och förbud te sig otroligt störande. När du är nere på puben en kall, regnig natt och vill röka en cigarett, det sista du vill är att behöva gå ut i det eländiga vädret bara för att ta ett bloss.

Tack och lov finns det nu en lösning för alla rökare där ute! E-cigaretter är ett relativt nytt begrepp som ersätter traditionella tobakscigaretter med elektroniska enheter med förångad nikotin. Detta innebär att istället för att bränna växtmaterial som traditionella cigaretter, värmer en e-cigarett upp flytande nikotin tills det omvandlas till ånga. Slutresultatet är att rökaren får samma nikotinkick men på ett helt annat sätt.

Förbränning av växtmaterial och inhalering av rök är det som gör rökning så ohälsosamt. Vid förbränning av växtmaterial som tobak, produceras vanligtvis ämnen som tjära, jämsides med hundratals konstgjorda kemikalier som tillsätts av cigarettproducenter och vilka innehåller kända karcinogener (cancerframkallande ämnen). I jämförelse innehåller e-cigaretter inget växtmaterial och därmed sker ingen förbränning. Istället sker en gradvis upphettningsprocess där nikotinvätska omvandlas till ånga. Nikotinampullerna innehåller mycket färre kemikalier och slutresultatet är en i stort sett färglös, luktfri ånga. Detta har den extra fördelen att inte efterlämna missfärgningar eller lukter som kan vara svåra att bli av med om de har lagrats under en längre tid.

E-cigaretter är fortfarande ett ganska nytt begrepp så det kan vara lite svårt att hitta dem i butikerna. Lyckligtvis är det lätt att köpa e-cigaretter online och i många fall blir det även mycket billigare! E-cigaretter kan komma i en mängd olika former, men vanligtvis är “cigaretten” ett engångsinköp som man sedan bara behöver köpa utbytbara nikotinampuller till. Så när du väl har köpt din e-cigarett behöver du bara byta ut ampullerna när de tar slut! Hur länge en ampull räcker varierar från märke till märke, men siffror på omkring 100 cigaretter per kapsel är inte ovanligt.

E-cigaretter är bra inte bara för hälsan och plånboken, men de medför även en positiv förändring i hur du kan röka. Fördelen är att många offentliga rökförbud inte omfattar e-cigaretter, vilket i allmänt gör att du får mer frihet över din rökning än med traditionella e-cigaretter.

På grund av att traditionella cigaretter förbränns, begränsas du i hur mycket du kan välja att röka. Om du vill röka mindre än en cigarett måste du antingen slänga bort resten av din cigarett eller släcka den och lämna kvar tillräckligt för att den ska vara värd att behålla. Du måste även försäkra dig om att du är på en plats där du kan använda en tändare och ha något i närheten att aska i. Med e-cigaretter slipper du ifrån detta då inga rester produceras vid användning och de heller inte kräver någon antändningskälla. Så länge din e-cigarett är laddad (vilket kan göras via en väggkontakt eller USB-port) kan du använda din e-cigarett precis som en traditionell cigarett, men med mycket större kontroll över hur mycket du röker. Det är fullt möjligt att plocka upp din e-cigarett för ett enstaka bloss eller en längre rökstund.

Om du är en rökare som ännu inte har provat e-cigaretter bör du definitivt ge dem ett försök – de är billigare, sundare och mer praktiska än traditionella tobakscigaretter!